Vill du växa utomlands?

Om du har ett företag som du vill etablera utomlands gäller det att du har koll på vissa saker.  En av de viktigaste sakerna är att ha den kunskap som krävs för att kunna etablera sig utomlands. Du måste veta vad marknaden behöver för att veta om det lönar sig för dig att etablera sig i ett annat land.

Ha en lönsam hemmamarknad

Innan du bestämmer dig för om du vill etablera dig i ett nytt land är det allra bästa om du vet hur du etablerar dig hemma, på din egen hemmamarknad. Ju större hemmamarknad du har desto mer framgångsrikt blir etableringen på marknaden utomlands. Man brukar säga att de asiatiska bilföretagen har väldigt lätt att expandera utomlands därför att de har en så står hemmamarknad. Tänk dig själv att sälja dina produkter till en miljard kineser. Hade du möjligheten att först vinna din egen marknad på en miljard människor, har du lätt att ta smällarna ifall inte din etableringen slår utomlands. Vissa slår utomlands utan någon hemmamarknad.

Här tänker jag på många av våra svenska musikunder, som har slagit utomlands och först efter det blivit kända hemma i Sverige. Bandet Cardigans, till exempel.

Samarbeta med nytt företag

Ett annat sätt att etablera sig utomlands är att sända sin egen säljarkår som får ta ansvar för en ny säljavdelning i ett nytt land. Då är det väldigt viktigt att de som ska etablera en ny avdelning utomlands har rätt språk, har kunskap om det nya landets kultur, mentalitet och marknad. De ska sälja in ditt företags produkter och tjänster. Om du inte har tillgång till allt detta, kan du alltid inleda samarbeten med företag som redan är etablerade där. Du kan föreslå samarbete och skriva avtal om hur samarbetet ska se ut, hur samarbetet ska fungera och hur ni delar på vinster och liknande saker.

Köp upp dina konkurrenter

Ytterligare ett annat sätt är att köpa upp företag som redan är etablerade inom det område (geografiskt eller vad gäller marknader) där du vill växa. Det är ett mycket framgångsrikt sätt, där du som företag övertar en fungerande organisation, deras kunder och marknadsandelar. Men smakar det så kostar det. Det är ett ganska dyrt sätt att växa på.  Det du inte kan, kan du alltid rekrytera. Det är bra att vi alla är olika och har olika kompetenser. Se till att anställa de människorna som kan det du inte kan. Det är vad mångfald är till för. Ett företag med större mångfald brukar vara mer framgångsrikt än de som inte är det.

Skaffa dig rätt kompetens för etablering utomlands. Ett sätt är att antingen rekrytera rätt personal, eller köpa in rätt tjänst för det.