Varför ska man investera i infrastrukturfond?

ekonomi, fonder

Precis som namnet säger, är en infrastrukturfond, en fond som investerar i infrastruktur. Precis som i Sverige, är de mesta infrastrukturerna finansierade av börsnoterade företag. Det gör att man som investerare kan vara intresserad av att investera och sedan kamma hem vinsten för den infrastruktur som man har investerat i.

Den slags infrastruktur som man här tänker på, är inte vägar, broar och liknande utan flygplatser, el- och gasdistribution, vattenförsörjning, hamnar och liknande som har en stadig eller ökad efterfrågan och som är vital för både företag och privatpersoner.

Man investerar i länder med stora infrastrukturbehov

Här är man heller inte beroende av svensk infrastruktur, utan även i andra länder där infrastrukturen inte är lika väl utvecklad och där behoven är stora för utbyggnad av vital infrastruktur. Är man då framme och ser till att investera där behoven är som störst, kan man kamma hem en god vinst. Ser man till att investera i en infrastrukturfond, ser man samtidigt till att pengarna gör god verkan.

Infrastruktur behövs överallt

Infrastruktur som investering har en god avkastningspotential. De brukar nämligen ha en långa avtalstider och en särställning i de länder där man har stora behov av utbyggnad av infrastruktur. Liksom i Sverige har man sedan stora behov av underhåll av infrastruktur. Har man då investerat i infrastruktur, så ser man hur pengarna växer till sig under en lång period. De är dessutom en stadig tillväxt och längre risk än andra investeringar.