Varför behöver man säkerhetsföretag?

Världen har på snabb tid förändrats väldigt mycket. Vi ser en alltmer global omvärld. Med internet har nästan alla länder länkats samman, så att det som händer på andra ställen i världen direkt kan påverka oss hemma i Sverige. Här tänker vi på att om ett attentat händer i USA, kan liknande attentat hända även i Sverige. Och om det händer – vad gör man då?

Förutom polisen som har svar på en sådan fråga, kan man även vända sig till ett säkerhetsföretag som kan svara på en sådan fråga. Vi har vänt oss till 2Secure, som aktivt arbetar med säkerhet av olika slag. De arbetar med att till exempel kommuner, skolor och organisationer och företag ska vara beredda ifall att något händer som hotar säkerheten och att de då ska veta vad de ska göra för att skydda sig mot eventuella attentat.

Det kan säkerhetsföretag göra

  1. Analysera eventuell hot – innan man gör något bör man veta vad det är som kan vara hotfullt. Beroende på vilken verksamhet som man bedriver finns det ju eventuella hot. Antingen känner man redan till dem. Någon har tagit kontakt och hotat företaget, eller så känner man inte till vem eller vilka som kan hota företaget, men man vill vara beredd ifall att något skulle hända. Är man en bank, är de eventuella hoten ganska så påtagliga. Det sker bankrån med jämna mellanrum. Risken är stor att även den egna banken råkar ut för rån.
  2. Förbereda mentalt – att vara mentalt förberedd är mycket viktigt. Det är nästan halva jobbet. Genom att förbereda sig mentalt, vet man exakt vad man ska göra om det skulle hända något. Den som inte förbereder sig mentalt, kan lätt hamna i chock. Och hamnar man i chock kan man bli paralyserad. Då gör man ingenting och bara gör fel saker. Om man istället lär sig hur man ska agera vid ett eventuellt hot mot en, ta exemplet med banken, om man då vet hur man ska agera, trycka på larmknapp, tala lugnande med rånarna och så vidare så blir allt lättare att agera rätt. Numera har ju nästan inga banker kontakter längre, vilket innebär ett visst skydd mot dem. Istället ser vi ju att brottslingarna snor pengarna på annat sätt, via skalbolag och för över pengar till Maldiverna.
  3. Skydda mot hot – ett säkerhetsföretag kan skydda mot pågående hot mot ett företag, rent kroppsligt genom att postera ut säkerhetsvakter. Är det någon person som är hotad, kan man ha livvakter som skyddar personen och personens familj.

Ett säkerhetsföretag kan göra allt detta; utbilda personal, agera skyddsvak och livvakt, och analysera vilka hotbilder som kan finnas och arbeta förebyggande.