ekonomi, fonder
Okategoriserade

Varför ska man investera i infrastrukturfond?

2019-10-31 0

Precis som namnet säger, är en infrastrukturfond, en fond som investerar i infrastruktur. Precis som i Sverige, är de mesta infrastrukturerna finansierade av börsnoterade företag. Det gör att man som investerare kan vara intresserad av att investera och sedan kamma hem vinsten för den infrastruktur som man har investerat i. Den slags infrastruktur som man här tänker på, är inte vägar, broar och liknande utan flygplatser, el- och gasdistribution, vattenförsörjning, hamnar och liknande som har en stadig eller ökad efterfrågan och som är vital för både företag och privatpersoner. Man investerar i länder med stora infrastrukturbehov Här är man heller inte beroende av svensk infrastruktur, utan även i andra länder där infrastrukturen inte är lika väl utvecklad och där behoven är stora för utbyggnad av vital infrastruktur. Är man då framme och ser till att investera där behoven är som störst, kan man kamma hem en god vinst. Ser man […]

Okategoriserade

Varför behöver man säkerhetsföretag?

2019-10-18 0

Världen har på snabb tid förändrats väldigt mycket. Vi ser en alltmer global omvärld. Med internet har nästan alla länder länkats samman, så att det som händer på andra ställen i världen direkt kan påverka oss hemma i Sverige. Här tänker vi på att om ett attentat händer i USA, kan liknande attentat hända även i Sverige. Och om det händer – vad gör man då? Förutom polisen som har svar på en sådan fråga, kan man även vända sig till ett säkerhetsföretag som kan svara på en sådan fråga. Vi har vänt oss till 2Secure, som aktivt arbetar med säkerhet av olika slag. De arbetar med att till exempel kommuner, skolor och organisationer och företag ska vara beredda ifall att något händer som hotar säkerheten och att de då ska veta vad de ska göra för att skydda sig mot eventuella attentat. Det kan säkerhetsföretag göra Analysera eventuell hot […]