Administration för småföretagaren

Offerter, tidrapportering och affärssystem för småföretagare

Den som arbetar som egenföretagare, och därmed driver ett mindre bolag, kan behöva en god administration även om man inte har möjlighet att anställa någon som kan hoppa in och arbeta med administration. Hur ska man både hinna klara av själva arbetet, men samtidigt ta hand om både nya och gamla kunder?

Dessutom är det kanske inte bara kundkontakterna som man behöver kunna hantera, det kan vara så att man behöver kunna sända och bokföra ordrar och fakturor, man kan behöva sända ut prislistor, skapa egna arbetsordrar, redovisa och skriva arbetsbeskrivningar. Allt detta kan bli för mycket för den som är egenföretagare, men som ännu inte kan eller hinner anställa någon som kan ta hand om allt det.

Finns system för egenföretagaren

Som tur är, finns det några olika system för egenföretagaren. Googlar man till exempel ”affärssystem egenföretagare”, ”offerthantering” eller ”tidrapportering”, i Google, så får man fram lite olika företag som arbetar med sådant. Googlar man ”offert” får man fram till exempel offert.se, servicefinder.se, proffs.se och brabyggare.se. Alla de är sådana som har betalt för att komma högst på Google. Men strax under de köpta annonsplatserna kommer Visma, och verksamt.se. Visma är otroligt dyrt och svårt att hantera och är egentligen för de företag som har råd att anställa folk som klarar av att hantera ett mer komplicerat program – alltså inget för småföretagaren.

Arbete som hantverkare

Är det så att man arbetar som hantverkare och far och flyger över staden där man arbetar, finns det knappast någon tid att kunna hantera all administration själv. Ändå kanske man är så illa tvungen till det, fastän man egentligen inte hinner. Många är de egenföretagare som sitter på kvällar och helger och arbetar och arbetar. Till sist har man ingen fritid, ingen tid för familjen, barnen eller något annat än det egna företaget. De första åren kanske är roligast, sedan är det inte lika roligt att arbeta precis hela tiden. Men det finns faktiskt bokförings-, tidrapporterings- och affärssystem som är till just för hantverkarens vardag och som kan hjälp dem med administrationen, så att man både kan och hinner jobba, samtidigt som man tar hand om det egna företaget.