När du vill handla med värdepapper

bokföring

Det är ett av de mest lukrativa branscherna som man överhuvudtaget kan ge sig in i om man vill tjäna pengar; och det är på värdepappersmarknaden. När man tittar på tillväxtsiffror, är det två branscher som står ut mer än andra; fastighetsbranschen och aktiemarknaden. Dessa två är de enda branscher där värdestegringen har varit konstant sett över tid. Så vill man med säkerhet veta att det som man äger ökar i värde är det i dessa två branscher som man borde investera sina pengar i.

1. Fastighetsbranschen

Fastigheter är något som över tid inte förlorar i värde. Om det nu inte skulle vara så att det kom ett krig till Sverige, och alla fastigheter bombades ner (rent teoretiskt). Då skulle man kunna anta att fastigheterna skulle kunna förlora i värde. För övrigt höjs värdet på fastigheterna så länge de står. Vi människor kommer alltid att behöva hus och fastigheter för att bo i, arbeta i och bedriva verksamhet i, och så vidare. Om man jämför försäljningssiffrorna på fastigheter med dåtid mot nutid, kan man helt tydligt se en värdestegring. Detta är alltså en lönsam bransch om man vill se sina pengar växa i värde.

2. Aktiemarknaden

Den andra branschen där värdet ökat konstant och över tid är aktiemarknaden. Att företag och tillverkningsindustrin alltid kommer att vara de former som vi människor kan åstadkomma värden och som genererar resurser har så varit under de senaste 1000 åren. Troligen är det så det kommer att förbli, kanske under de närmaste 1000 åren till, vem vet? Det man däremot säkert kan säga är att aktierna har ökat i värde konstant och sett över tid. Så vill man vara säker på att ens pengar ska öka i värde bör man satsa på aktiehandel.

Att bedriva aktiehandel

Som privatperson som bedriver aktiehandel, eller om man är ett företag som enbart handlar med derivat och kapitalförsäkringar behöver man inte någon LEI-kod. Bedriver man däremot omfattande handel med olika slags värdepapper, såsom indexfonder, Hedge-fonder, obligationer och så vidare, även aktiehandel, då måste man inneha en LEI-kod för att alls få bedriva sådan verksamhet. Det är för kundernas bästa för ögonen och för att de finansiella myndigheterna ska kunna övervaka handeln. Här kan man läsa mer om LEI-koder: https://www.leikod.nu.