Vad innebär LEI?

Fler och fler företag och juridiska personer har börjat få samtal från sina banker som meddelar att de måste börja använda sig av LEI-koder vid transaktioner som sker globalt. Sedan den tredje januari i år – 2018 – har nämligen kraven på att använda LEI kommit att skärpas och de ökade kraven innebär att även juridiska personer som handlar med finansiella instrument – aktier, obligationer, ETF, ADR och GDR måste använda sig av dessa LEI-koder. En naturlig fråga som kommer i samband med detta lyder: Vad är egentligen LEI och varför används en sådan kod?

Vi kan likna LEI vid ett fingeravtryck. Inget fingeravtryck liknar någon annans – alla har unika sådan. Det är också en LEI-kod. En sådan består av tjugo siffror – i en alfanumerisk kod – och de används för att kunna identifiera varje enskilt företag som bedriver global handel. Du och ditt företag ansöker om en LEI-kod, ni erhåller den, använder den vid en affär och därefter så kasseras denna. Det är en unik kod som ingen annan kan använda och som bara kan användas vid ett enda tillfälle.

Varför använder man då LEI? Det hela har en logiskt förklaring som innebär att Finansinspektionen och andra myndigheter dels ska kunna granska transaktioner som sker inom värdepappersmarknaden. Detta för att förhindra att oegentligheter sker – exempelvis marknadsmissbruk. Banker sparar transaktionsdata och detta verktyg kan sedan exempelvis Finansinspektionen använda sig av: en LEI-kod gör att verktyget i fråga blir ännu mer kraftfullt och effektivt. LEI bidrar, helt enkelt, till en schysstare global marknad.

Behöver mitt företag ansöka om LEI-koder?

LEI – som för övrigt betyder Legal Entity Identifier – är något som inte berör alla företag och juridiska personer. Ännu, kanske ska tilläggas då det handlar om en väldigt effektiv lösning. Vi tänkte räkna upp några punkter som innebär att man inte behöver ansöka om LEI-koder hos sin bank – eller hos en fristående webbtjänst (godkänd av LEI ROC). Dessa webbtjänster kallas för LOU (Local Operating Units) och det finns möjlighet att ansöka om LEI direkt hos dessa utan att ta hjälp av banken.

Med det sagt: dessa kriterier innebär att man inte behöver använda detta digitala fingeravtryck i sin verksamhet:

    • Ett enskilt företag vars omsättning understiger tre miljoner kronor per år behöver inte använda LEI. Detta förutsätter dock att ingen handel med derivat sker.
    • Privatpersoner behöver inte använda sig av denna lösning
    • Företag som endast placerar värdepapper och/eller fonder i en kapitalförsäkring
    • Handlar man som företag med FX-terminer endast i syfte att förenkla och underlätta för betalning av varor så krävs inte någon LEI-kod.

Hur mycket kostar en LEI-kod?

Kostnaden för att erhålla LEi är dels en engångsbetalning och dels också i form av en årlig avgift. Hur mycket denna ligger på varierar och beror på var du ansöker/erhåller koderna i fråga. Det kan således finnas ett värde i att jämföra priserna innan du bestämmer dig.