Skilsmässan med barn är extra påfrestande

Skilsmässan idag är inte lika allvarligt som den var förr. Detta sett ur den allmänna uppfattningen. Där det förr var en skandal att skiljas så är det idag relativt vanligt att man som ett svenskt, gift par väljer att gå skilda vägar. Naturligtvis så kan man i vissa fall ha synpunkter på att man kanske har gått för fort fram och kanske inte borde ha gift sig överhuvudtaget. Varje par har dock sina egna liv och fattar sina egna beslut – det är också en av de saker som skapar ett öppet och tolerant samhälle.

Om den allmänna uppfattningen kring en skilsmässa kommit att mjukna och fått lite rundare kanter så ska man dock vara medveten om att det fortfarande – i många fall – handlar om en personlig tragedi.

Det gör ont att ge upp, det är smärtsamt att inse att det gemensamma livet inte fungerar och det kostar på att se sina drömmar om ett liv tillsammans gå i kras. Oavsett vilka skäl som ligger bakom beslutet. Då många skilsmässor dessutom sker med konflikter inblandade så blir det ännu mer smärtsamt.

En vårdnadstvist kostar pengar

I synnerhet skilsmässor som involverar barn och konflikter gällande vårdnaden om dessa. För det första så har man alltså fått ge upp tanken på att leva tillsammans som en familj och för det andra så fungerar ej heller livet utanför dessa ramar; något som gör att man inte kan komma överens om gemensam vårdnad och den ene föräldern stämmer den andre och därmed har en vårdnadstvist inletts.

En vårdnadstvist som kostar på rent känslomässigt och som kan skapa själsliga sår – speciellt barnen – som sitter kvar genom en stor del av livet. Det är en oviss tid där hårda ord och anklagelser – i vissa fall sanna, i andra inte – kastas och blir omöjliga att ta tillbaka.

Dessutom så kostar en vårdnadstvist pengar också. Både sett till att man ska betala för ett juridiskt ombud – som man alltid bör ha vid sin sida – och ibland även för rättegångskostnader (i vissa fall – om det handlar om att man försvårat och inte dykt upp vid förhör och vid rättegången).

I många fall så måste man även se att den egna inkomsten blir mindre i samband med en vårdnadstvist. Man kanske får gå ner i arbetstid då det är för jobbigt mentalt, man kanske måste ta ledigt vissa dagar och så vidare. Frågan är vem som betalar en vårdnadstvist?

Ditt rättsskydd kan täcka en del

I vanliga tvister så har man en så kallad fallskärm i form av rättsskyddet som går in och täcker en del av kostnaden. Skulle du hamna i en konflikt med ett företag gällande en tjänst eller en produkt som inte hållit den utlovade kvaliteten så kommer du – efter att betalat en självrisk på mellan 15-20%- att få kostnaderna i samband med rättegången betald av din hemförsäkring. Beroende på vilket försäkringsbolag du har (och vilken premie) så finns det ett tak, det kan ligga mellan 80-200.000 kronor. En trygghet.

En vårdnadstvist är dock speciell sett till att den inträffar i samband med en skilsmässa och att man således levt tillsammans med den man inleder tvisten mot – och således haft samma hemförsäkring. Försäkringsbolag brukar av den anledningen ställa krav på att man vid en vårdnadstvist ska ske tidigast ett år efter en separation för att rättsskyddet ska gälla.

Och, ytterligare ett krav brukar vara att man ska visa upp en hemförsäkring som funnits i två år – utan uppehåll. Dock finns inga krav på att den ska ha tecknats hos samma bolag – bara den, så att säga, är obruten. Kan man visa upp detta så har man också, i normala fall, det rättsskydd som gäller vid andra tvister och rättsliga ärenden.

Rättshjälp eller lån?

Vi nämnde att arbetsinkomsten kan sjunka i samband med en vårdnadstvist. Även om man har rätt till rättsskyddet så ska ändå självrisken betalas. Det kan vara ganska hög och saknar man medel – som en följd av att man gått ner i arbetstid – så kan ett lån vara en lösning. Då denna vårdnadstvist är avslutad och man är tillbaka på fötterna igen så kan man betala av den summa man lånat. En bra lösning i en bekymmersam tid. Se dock till att jämföra lån innan.

Rättshjälp innebär att staten går in och täcker kostnaden – på samma sätt som rättsskyddet – och det gäller även vid en vårdnadstvist. Med vissa förbehåll dock. Rättshjälp och rätten till det är inkomstbaserat och utgår från din lön samt dina övriga tillgångar. Det är alltså ingen garanti att du har rätt till rättshjälp.

Ett tredje alternativ gällande finansieringen av en vårdnadstvist handlar om att man ser över andra försäkringar. Ditt fackförbund kanske hjälper dig eller din arbetsgivare kanske gör detsamma? Se över detta.