Spara utrymme med digitaliering av information

Det är bara att konstatera att vi lever i en digital värld. Det mesta sker med hjälp av datorer. Vissa ärrad för den utveckling vi ser just nu. Istället för att omfamna den nya utvecklingen ser de framtiden i dystra färger. De skyller den minskade efterfrågan på enkelt arbetskraft på invandrare som ”kommer hit och tar jobben ifrån svenska ungdomar”, och jobbar de inte ”lever de som parasiter” på oss andra, som minsann jobbar. Ofta målar dessa människor också upp Sverige som ett land i ”förfall”. Det är som om vi inte riktgt delar samma bild av verkligheten. Det är lätt att fråga sig om de lever i en annan parallell verklighet. Så kan det också vara, inte helt otroligt.

Vi måste anpassa oss till utvecklingen

Det krävs ganska stor anpassning as oss människor att klara av övergången till en utveckling som går otroligt snabbt just nu. Bara för tjugo år sedan hade vi inte lika stor mobilanvändning som vi har just nu, för att inte prata om för trettio år sedan. Det är inte bara digitaliseringen som kommer starkt just nu, det är även robotar som kommer att dela plats med oss på den här planeten. De kommer i stor utsträckning att ersätta många yrken och jobb som annars hade gått till levande människor. Det ställer krav på oss, att bli kreativs och hitta lösningar på det. Kanske vi i framtiden kommer att arbeta mer med övervakning än tidigare?

Digitaliseringen är här för att stanna

Vare sig vi vill det eller inte, är digitaliseringen här – och för att stanna. Många samhällsledare ser utvecklingen och har anammat den. Så ser till exempel den Europeiska unionens kommission en framtid där samtliga länder kommer att digitaliseras på många områden och har redan planerat för den övergången. Man ser en nödvändighet att utveckla strukturer för den övergången. Framför allt ser man en digitalisering av alla uppgifter som rör människor och personuppgifter, känsliga uppgifter om sjukdomar, hälsotillstånd, sjukjournaler.

Krav på högre säkerhet

Här har kravet varit att säkerheten måste vara i topp för att inte känslig information sprids utan att den personliga integriteten kränks. Den digitalisering vi har behov av, kommer att förenkla vår vardag och många myndigheters behov av förvaring. Det revolutionerar myndigheters och privata företags behov av förvaring, att bara kunna förvara stora mängder data – så länge det sker på ett vattentätt och säkert sätt. Som många andra saker, sker det många ”barnsjukdomar” innan saker och ting sätter sig och blir säkra. Så har det varit med säkerheten med att kunna spara data på ett säkert sätt. Ju mer vi har lärt oss om datorer, servrar och om att spara data i ”molnet” desto säkrare blir förvaringen.

Det digitala sättet att spara har blivit allt säkrare, och ju mer vi förstår hur det fungerar, desto mer inser vi det geniala i att slippa förvara data i pappersform. Läs mer här: http://www.digitaliseringavarkiv.se.