Ökat behov av virtuella möten

sitter framför datorn

Hur stor är resevärlden egentligen? Här tänker vi inte på den stora nöjesindustrin som omsätter miljarder kronor varje år, utan på de resor som görs av affärsmän- och kvinnor året runt. För fyra år sedan rapporterades det att affärsresorna ökar som mest och att man inte såg någon minskning på gång just vad gällde affärsresor. Det är flest säljare som reser, eftersom de helst har velat  träffa sina potentiella kunder. Genom de personliga besöken har de lättare kunnat befästa en affär och låtit kunden få möjligheten att lära känna dem. Med bekantskapen har det varit lättare för dem att få förtroende för affärsmannen- eller kvinnan och tillit till produkten.

Starta nya verksamheter i andra länder inte lätt

Det är nu inte bara säljare som reser, även företagsledningar reser i takt med att bolagen har blivit allt mer globala. Säg att Ericsson har tagit fram en ny växel för sina telefonsystem och vill införa det nya systemet i Brasilien. Där är den brasilianska företagsledningen ovetande om det nya systemets funktion och fördelar. Då åker en svensk företagsledare dit för att introducera det nya systemet; förklara hur det fungerar, talar om hur företaget bäst kan utnyttja det, hur det ska säljas in i Brasilien, vilka fördelar det har och hur de på bästa sätt ska få brasilianska kunder att vilja köpa dem. De kanske visar hur de ska installeras och hur de ska göra för att få dem att fungera.

Internet har revolutionerat företagen

Med den oerhört snabba utvecklingen inom datorer och uppkopplingen via internet gör det möjligt att idag kunna kommunicera dagligen utan att behöva finnas där fysiskt. Det finns nämligen möjligheten att mötas, samtala, demonstrera och visa varandra sina tankar, strategier, eller siffror, statistik eller annan viktig information man behöver dela i ett företag. Har man verktygen och ett fungerande internet finns väldigt få begränsningar.

Vi behöver mer miljöhänsyn

Det gör att vi inte behöver resa på samma sätt som förut. Vi behöver inte lusa ner luften med avgaser från flygplan, eller bila till varandra. Det gör det möjligt för företagen att kunna fortsätta sin verksamhet på ett miljövänligt sätt. Alla bör ju tänk på att förändra sitt liv och verksamhet för att göra så få avtryck på miljön som det bara är möjligt.

Utvecklingen går snabbt framåt, men kanske inte åt det håll som science-fiction-intresserade hoppats och fantiserat om. För trettio år sedan trodde man att vi skulle ha flygande bilar och telefoner med TV-skärmar. Vi har tekniken för både flygande bilar och mobiler med skärmar men vi har inte behovet av den tekniken. Vi kommer antagligen att se en framtid som inte riktigt går att förutse. Bland det vi kommer att se mer av, är de virtuella konferenserna som möjliggjorts av nya datorer och maskiner.