Hur finansieras en vårdnadstvist?

Det finns tillfällen då livet tar en vändning som man inte räknat med eller förutspått. Händelser som sätter allting på sin spets och där man snabbt måste ställa om sig för att kunna nå den bästa möjliga lösningen. Ett typiskt exempel på en sådan situation handlar om en vårdnadstvist och där en förälder efter en skilsmässa lämnar in en stämningsansökan i syfte att ändra den gemensamma vårdnaden – som alltid fortsätter då gifta skiljer sig – till ensam sådan.

Det här kan ske tätt inpå skilsmässan likväl som efter några år. Även anledningarna kan variera och röra allt från givna skäl såsom våld i hemmet, missbruksproblematik, psykisk sjukdom (där barnen riskerar att fara illa) och till mer svårtolkade skäl såsom exempelvis samarbetsproblem. Om någon förälder ska flytta till en annan stad kan också ligga bakom en ansökan om ensam vårdnad och en vårdnadstvist.

Vid en vårdnadstvist så bör man vara beredd på att det handlar om en stor känslomässig process som tar tid att lösa. Man bör även vara medveten om att den kostar pengar. Detta då man bör anlita ett juridisk ombud vid en vårdnadstvist – av ganska självklara skäl: du har större möjligheter att vinna målet om du har ett erkänt skickligt ombud som för din talan, tar fram bevis och medverkar vid förhandlingar och i rätten. Arvodet för ett ombud kan variera och finansieringen kan te sig annorlunda beroende på vilken livssituation du befinner dig i. Primärt finns tre stycken alternativ:

 

    • Rättsskyddet. Det vanligaste är att man använder sitt rättsskydd vid en vårdnadstvist. Detta är inbakat i hemförsäkringen och lite beroende på hur denna ser ut så kan man få ett maxbelopp på mellan 75.000-200.000 kronor utbetalt. Självrisken brukar normalt ligga på 20%. Vissa detaljer ska man tänka på: hemförsäkringen ska ha tecknats innan en vårdnadstvist påbörjas och många försäkringsbolag sätter ett år tillbaka i tiden som en tid att förhålla sig till. Du kan alltså inte påbörja en vårdnadstvist, teckna en hemförsäkring och därefter tro att arvodet till ditt juridiska ombud ska täckas av ditt rättsskydd.
    • Rättshjälp : Du kan även ha rätt till så kallad rättshjälp – där staten täcker dina omkostnader vid en vårdnadstvist. Här utgår man från din årsinkomst – som inte får vara för hög. Din jurist kan ansöka om ett förhandsbesked från rätten kring huruvida du är berättigad rättshjälp eller ej.
    • Egen ficka. Det är tyvärr inte ovanligt att man hamnar mellan de stolar märkta Rättsskydd/rättshjälp vid en vårdnadstvist. Man har kanske löst sin hemförsäkring för sent i förhållande till det år vi nämnde att försäkringsbolagen har som riktmärke och man kan ha en för hög årsinkomst för att kvalificera sig som en kandidat för rättshjälp. Här kan problem skapas – alla har inte den summa som behövs på sitt sparkonto och man kan hamna i lite av ett ekonomiskt moment 22 som, till synes, saknar lösning. Det viktiga här är att man fortsätter och kämpa. Det går att lösa den ekonomiska situationen på annat sätt och det finns företag som erbjuder förmånliga lån som går att använda för att finansiera en vårdnadstvist. Det är ofta en bra lösning. Då det gäller barnen och deras framtid så ska inte pengar sätta käppar i hjulen.

Mer info finns att hitta på denna sida: https://www.vårdnadstvist.nu.