När det blir för dyrt att gå till tandläkaren

kvinna hos tandläkaren

Många svenskar upplever idag att det är relativt dyrt att gå till tandläkaren. För dyrt, säger en del. Åter andra drar sig enligt undersökningar helt för att besöka tandläkaren förrän de får riktigt ont i en tand och blir tvungna att gå. Detta är ett vanligt problem särskilt bland äldre med låga pensioner. Tandvården är inte lika prioriterad som allmänsjukvården är i Sverige, vilket på sätt och vis har gjort god munhälsa till en klassfråga. Dock ska sägas att det finns alternativ för den med dålig ekonomi, och de festa tandläkare känner med patienter med dålig ekonomi och försöker hitta sätt att lösa betalningssituationen. Det finns också ett statligt tandvårdsstöd, även om det med tanke på tandläkarpriserna i Sverige inte är särskilt stort.

Tandvårdsstöd och högkostnadsskydd

Fram tills man fyller 23 betalar man ingenting för sjukvård i Sverige. Därefter får man via det allmänna tandvårdsstödet 300 kronor om året (som mest 600 kronor på två år), fram tills man fyller 30, och därefter är stödet 150 kronor per år. Denna summa kan användas till vilken sorts tandvård man vill, och de flesta utnyttjar den på rutinundersökningar hos tandläkare eller tandhygienist.

Utöver tandvårdsstödet finns också ett högkostnadsskydd som börjar gälla efter 3000 kronor. Mellan 3000 kr och 15000 kr får man ersättning för 50% av kostnaderna, och därefter betalar staten 80% av kostnaderna. Detta kan naturligtvis bli mycket pengar i bidrag, med tanke på att tandläkarkostnader ofta kan bli riktigt höga. Men det blir ändå en hel del för patienten att betala vid till exempel en lagning, ett implantat, en rotfyllning eller en brygga. Vid akut tandvård tillkommer dessutom extrakostnader. För många återstår då bara att låna pengar eller att försöka få en avbetalningsplan.

Låna av närstående

Att kunna låna av närstående är förstås det allra bästa, för de som är lyckliga nog att kunna göra det. Ett lån av en familjemedlem är ju oftast räntefritt och utan alltför hårda återbetalningskrav. Den som lånar pengar av en närstående bör dock ändå göra upp en plan för återbetalning och visa god vilja, annars kan relationerna till den närstående så klart skadas.

Lån eller avbetalning hos tandläkare

Många tandläkare, även här i Solna och Stockholm, erbjuder sina patienter avbetalningsplaner och i vissa fall även möjlighet at låna pengar. Här skiljer det från tandläkare till tandläkare, så det kan vara bra att kontakta några tandläkare i exempelvis Solna och kolla vad de kan erbjuda i avbetalningsväg. Många tandläkare har stor förståelse för att människor har svårt med de höga kostnaderna, och vill hjälpa dem så gott de kan. Dock handlar det ju tyvärr inte, som det brukar heta, om välgörenhet. Man måste alltid sköta sina avbetalningar eller ränteinbetalningar, annars hamnar ens ärende hos kronofogden.

Privat tandvårdsförsäkring

Den som har en privat tandvårdsförsäkring slipper de stora oförutsedda utgifterna, mot att man betalar en månadspremie. För den med sköra tänder men inte alltför dålig grundekonomi, kan detta vara en bra lösning. Här gäller det att jämföra flera olika försäkringsbolag, men det billigaste blir antagligen att teckna en tandvårdsförsäkring hos det försäkringsbolag där man har sin vanliga hemförsäkring.

Socialbidrag

I sista hand kan man även vända sig till socialtjänsten och be om stöd för att betala sin räkning. För detta krävs att man har mycket dålig ekonomi eller rentav är hemlös. Socialtjänsten kommer att kolla om alla andra alternativ verkligen är uttömda för den sökande innan de går med på att betala ut ett bidrag. Finner de att det är så kommer de att hjälpa personen med dennes tandvårdskostnader.