Aluminiumdörrar ger ett bättre intryck

Slentrianmässigt vald inredning kan vara förödande för företag. Många tänker inte till utan låter möbler och annat fylla enbart en funktion i att man ska kunna sitta i dem, äta sin lunch eller bara koppla av under en rast. Vi menar att man ska tänka lite längre och att man även ska tänka på vilket intryck man som företag vill ge sina kunder och sina leverantörer. En mer genomtänkt inredning skapar ett bättre klimat och ger bättre förutsättningar för goda affärsrelationer. In i minsta detalj, dessutom.

Viktigt att välja rätt dörr

Det vi ska titta närmare på här gäller val av dörrar och där många väljer helt fel – ett felval som består i att man låter de gamla dörrarna sitta kvar; oavsett hur dessa ser ut. Vi menar att exempelvis aluminiumdörrar – med glas emellan – ger väldigt mycket på köpet. Vi titta på några av de fördelar som kommer med att välja just aluminiumdörrar och varför detta är att anse som en sund investering.

Därför ska du välja aluminiumdörr

• Ljusare lokaler. Du får – tack vare glaset – in mer luft och ljus i lokalen. Har du aluminiumdörrar till exempelvis kontoren vid ditt företag så skärmas inte arbetsplatsen av på samma sätt som genom vanliga dörrar.

• Inbjudande utifrån. En öppen dörr är alltid välkomnande – men kanske inte så bra sett ur inomhusklimatet eller stöldrisken. Där fyller aluminiumdörrar en funktion och täpper till tomrummet. Du får samma inbjudande känsla utifrån och det gör att kunderna kommer att finna exempelvis din butik som lite mer tilltalande.

• Isolerar ljud. Även om man kan se genom glaspartiet så kan man inte höra genom detsamma. Stängda aluminiumdörrar tar bort oljudet.

• Lågt U-värde. Även om aluminiumdörrar har glas så finns det god isoleringsförmåga. Du behöver således inte vara rädd för att din energiräkning ska nå nya, oacceptabla , nivåer om du väljer att montera en aluminiumdörr som vid entrén till din verksamhet.

• Stor variation: Du kan välja i stort sätt vilken färg du vill på dörrkarmarna och det gör att du på ett lättare sätt kan matcha mot hur din övriga inredning ser ut.

• Inbrottsäkra: Aluminiumdörrar är svåra att ta sig igenom – något som även gäller det tjocka glaset. Dessutom så går de att få med sofistikerade låsanordningar som är möjliga att koppla till ett larmsystem.

• Kostnadseffektiva: Det handlar inte om någon större investering för att byta. Aluminiumdörrar är relativt billiga, de är i stort sett underhållsfria och de ger väldigt mycket valuta för pengarna.