Kreditbetyg och konkursrisk

De flesta av oss har sett tavlan hänga inne på något kontor någonstans, en inramad text med företagets namn och tre stora bokstäver på rad, AAA. Att ha ett högt kreditbetyg är något bra men alla vet inte mer om vad det innebär än så. Här går vi igenom vad ett kreditbetyg är för något, vilka betyg som finns samt vilka betyg som kan tyda på konkursrisk.

Vad betyder kreditbetygen?

I en av de absolut vanligaste kreditvärderingsmodellerna så finns det hela sex olika betyg som ett företag kan få. Dessa betyg är:

  • AAA
  • AA
  • A
  • B
  • C
  • AN

Betyget AAA

Det högsta betyget är AAA och betyder att företaget har haft en god ekonomi över en längre tidsperiod och att det dessutom har klarat sig bra i både låg- och högkonjunktur. Ett företag som har betyget AAA löper den minsta risken att gå i konkurs och är därmed den säkraste affärspartnern sett till betalningsförmåga. Det här betyget ges inte ut till enskilda firmor eller handelsbolag utan endast till Aktiebolag.

Betyget AA

För enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag så är AA det högsta möjliga betyget som alltså står för en god kreditvärdighet och att företaget har haft en stark ekonomi över tid. För aktiebolag så är det här betyget aningen lägre än det högsta men fortfarande ett tydligt tecken på en god förmåga att betala för sig och att klara av lite tuffare tider.

Betyget A

A kan delas ut till alla företag oavsett bolagsform och det är ett kvitto på att verksamheten har en god ekonomi och är kreditvärdigt. Överlag behöver du inte vara orolig för att göra affärer med ett företag som uppvisar kreditvärdighet A. Det ska ske ganska stora förändringar under en längre tid för att företaget ska gå i konkurs.

Betyget B

Ett företag som har kreditrating B har någon form av betalningsanmärkning eller annan mindre bra historik. Det kan också vara att några viktiga nyckeltal som soliditet eller vinstmarginal ligger under branschsnittet. Företag som har gått med förlust ett par år i rad riskerar att degraderas från Kreditbetyg A till B. Det är tydligt att skillnaden är ganska stor mellan betygen A och B och om du är på väg att börja arbeta med en ny kund som har B i kreditbetyg så kan det vara värt att ta reda på lite mer om företaget innan du gör allt för stora uppdrag med långa kredittider. Trots allt så finns det en negativ historik här och en viss risk för konkurs.

Betyget C

Företag som har kreditvärdighet C har gått med förlust under många år eller så har de stora problem på något annat sätt. Här råder stor risk för konkurs i närtid.

Betyget AN

Företag utan historik, alltså nystartade företag, kan få betyget AN vilket då innebär att det inte finns några betalningsanmärkningar eller något annat som kan vara negativt.

Lästips: är du intresserad om vad som kan hända i en konkurs? Klicka här.