Kan mina barn ärva skulderna jag dragit på mig?

Alla lever olika liv. För vissa innebär livet att man har en fast månadslön, att man har råd att köpa olika saker, att man äger sin egen bostad till största delen samt att man kanske även har bil, båt och sommarstuga. Ett jobb och ett bra sparande, helt enkelt. För andra så handlar livet mer om att leva på marginalen. Man kanske har hoppat mellan jobb, man kanske haft arbeten med låg lön, man kanske haft perioder av arbetslöshet och sjukdom och man kanske haft en bostad som man hyrt. Där finns, helt enkelt, inte samma kapital.

De flesta förväntar sig att ärva någonting då en person i ens absoluta närhet avlider. Om dina föräldrar dör så kanske du inte förväntar sig extremt mycket i arv, men lite åtminstone. För många så blir det därför en chock så man sammanställer alla tillgångar och skulder i den avlidnes dödsbo och inser att det finns mer skulder än vad det finns tillgångar.

Som barn så får man alltså inte ärva någonting av värde – frågan är om man istället blir skyldig att betala de skulder som exempelvis pappan har dragit på sig? Nej, det behöver man inte. I Sverige så har vi en arvsrätt som dels visar vilka som ärver, hur stora andelar – arvslotter – respektive familjemedlem äger samt i vilken ordning man ärver. Arvsrätt har funnits sedan medeltiden, men naturligtvis i olika former.

Den arvsrätt vi har finns där dels som en trygghet för anhöriga och dels som en tydlig fingervisning om vad som gäller då en person avlider. Om en person med skulder avlider så säger vår arvsrätt klart och tydligt att barnen aldrig ska ärva några skulder. Ett dödsbo som har mer skulder än tillgångar kallas för ett bristbo.

Begär dödsboet i konkurs

Som barn till en avliden vars dödsbo är att bristbo så bör man vara försiktig. Här bör man ta hjälp för att reda ut vad som gäller, vilka skulder som ska regleras och vilka fordringsägare som ska betalas först. Plocka inte ut någonting ur dödsboet och se till att en erfaren jurist – inriktad på arvsrätt – hjälper er med allt.

Det kan handla om att ni först ser till att begära uppskov på betalningarna, att ni kanske försöker nå en ackordsuppgörelse med fordringsägarna eller att ni – som många gör – sätter dödsboet i konkurs.

Begär ni dödsboet i konkurs så kommer en konkursförvaltare att ta över. Skulderna kommer att regleras i den mån det är möjligt och pengar för att täcka begravningskostnaderna kommer att finnas kvar; en blygsam sådan där en enklare gravsten och en enklare ceremoni ingår. Arvodet för konkursförvaltaren ska även det räknas in i notan.

På https://www.arvsrätt.nu kan du läsa mer om detta ämne.