Konkursansökan – eller finns det andra vägar?

När ett företag får svåra ekonomiska problem är det lätt att se en konkursansökan som den enda utvägen. I vissa fall är det också så – men inte alltid. Framförallt gäller det att söka hjälp i tid och till och med vara beredd att förlora en del. Men bättre att förlora lite – än allt.

Ofta är det företagare runt omkring, revisorn eller bokföringsföretaget som påvisar företagaren om att ekonomin inte är som den borde vara. Det är lätt att själv ”stoppa huvudet i sanden” för att gömma de problem som sakta dyker upp. Men när människor runt omkring varnar bör man absolut lyssna och ta hjälp. När andra varnar har det ändå gått lite för långt.

Anlita hjälp

Istället för att ge upp och skicka in en konkursansökan till tingsrätten kan en väg vara att ta hjälp av företag som är specialiserade på företagsrekonstruktioner och konkurser. De kan tydligt utvärdera situationen och avgöra vilken väg som är bäst. De kan också avgöra när konkurs bör ske för att inte ett personligt ansvar ska börja gälla för de som driver företaget. För detta kan uppstå även om det är aktiebolag (vilket en del inte tror).

Finns möjligheterna kan istället en företagsrekonstruktion ske. Antingen en formell eller en informell. Skillnaden är om tingsrätten är inkopplad eller inte. Lyckas man hitta en lösning med varje fordringsägare kan en informell konkurs skapas. Man får komma ihåg att varje fordringsägare själv kan välja att göra en konkursansökan mot företaget som är skyldig dem pengar. Men de flesta försöker hitta en lösning så de slipper gå den vägen.

En annan väg är att låna pengar för att på så sätt betala de löpande fakturorna. Detta är däremot riskfyllt om företaget inte har ett tydligt mål kring hur ekonomin ska förbättras och stabiliseras. Risken är att skulderna bara ökar mer vilket kan skapa en snabbare väg till konkurs.

Konkursansökan – även här finns hjälp

Även om målet är att inte försättas i konkurs så kan det vara där man landar. Du kan skicka in en konkursansökan som gäller ditt eget företag alternativ ansöka om konkurs mot ett företag som är skyldig dig pengar.

Man måste inte anlita någon advokat för att fylla i en konkursansökan och det finns inte heller någon specifik anmälan som ska användas. Däremot finns en fördel om en mall används vid enklare och mindre konkursärenden. Är det svårare eller större rekommenderas att man tar hjälp av en advokat som därmed är ombud i frågan. Här är en byrå som har specialiserat sig på konkursansökan: konkursansökan.se/.