Investera eller ej i nybyggnationer?

Den som går i tankar om man ska investera eller ej i nybyggnationer som kommer att äga rum i Stockholm bör satsa på att investera sitt kapital i miljövänliga satsningar. Det är i de innovationer som syftar till att göra världen renare och mer miljövänlig som framtiden ligger. Den som tänker sig att kapitalet ska växa och förmeras bör lägga dem på allt sådant som satsas på solceller, vindkraftverk och att lägga pengarna på forskning som för energiproduktionen framåt och som inte är baserat på fossila bränslen eller energier.

Alla byggnader bör förses med egen elproduktion

Till exempel bör alla byggherrar satsa att bygga byggnader med egen energi och elförsörjning. Det kanske inte räcker med solpaneler på ett hus för flera familjer, men man kan förse sådana byggnader med el från flera olika elproducenter. Det är sådana lösningar som kommer att krävas av de företag som har som sin verksamhet att bygga.

All logistik i staden bör göras miljövänlig

Man bör även planera för mer miljövänlig logistik och transport. Vi behöver verkligen på allvar bygga för att kunna transportera varor och människor på miljövänliga sätt. Om det så är med tunnelbana, med spårvagn, elbilar eller på cyklar, men alla transporter måste göras på ett miljövänligt sätt. Det är upp till stadens tänkare och kreativa uppfinnare att lösa problemet med transporter och logistik av produkter och människor. På samma sätt måste man lösa logistiken över alla sopor, skräp och avfall.

Ska Stockholm bli fossilfritt krävs omfattande lösningar

Stockholms stad har antagit beslutet att bli fossilfritt år 2030, men vi anser att den fossilfria staden bör infinna sig redan om några år för att rädda miljön. Därför bör man så snabbt det bara går, planera och bygga för större spår och fler spår över staden som kan transportera alla varor och produkter som ska transporteras från hamnarna, ut till staden och resten av landet, på miljövänliga sätt.

Innan bygget påbörjas måste man göra noggranna geotekniska analyser

Som de vet, som arbetar med att bygga och konstruera för både vägar, nya byggnader och offentliga sådana, måste man vara noggrann med att bereda marken på rätt sätt. Innan man vet hur mycket som behöver schaktas, måste man göra noggranna geotekniska analyser, som i sin tur bygger på inmätningar som visar hur marken och jorden ser ut. De kan ta reda på vad som händer när marken rör på sig. Vilka blir konsekvenserna när marken rör på sig? Hur mycket klarar marken av att bära? Hur stadig är grunden – om om det behövs hur stort område måste stadgas för den konstruktion som man planerar att bygga? Det är sådana frågor som en inmätning kan ge svar på. Läs mer på: http://www.inmätning.com.