Hur mycket kostar en vattenskada?

Hör man ordet vattenskada så brukar man per automatik tänka att det är en dyr historia. Det stämmer också. Den genomsnittliga vattenskadan brukar bära en kostnad på omkring 30.000 kronor. man ska dock veta att det kan vara en kostnad som täcks av hemförsäkringen och att man därför enbart ska se till hur stor självrisken är.

I många fall så har det dock visat sig att en privatperson på egen hand tvingas betala. Tvingas är i det här sammanhanget faktiskt ett ganska missvisande ord – egentligen borde man använda sig av termen att en privatperson får betala på grund av att denne har sig själv att skylla. Hur menar vi nu?

Idag är det populärare än någonsin att renovera och många väljer att göra det på egen hand. Det som många inte inser är att vatten och kopplingar av ledningar och rör är ganska känsliga detaljer som kräver kunskapen som enbart ett företag inom VVS besitter. Att då på egen hand exempelvis renovera ett badrum, utan någon som helst hjälp från ett kunnigt företag inom VVS gör att man tar stora risker.

Vi kan säga att du just gjort detta i ditt hus i Malmö och att det efter en tid visar sig att en vattenskada uppkommit som en följd av att du A) valde bort att anlita ett företag inom VVS och B) genomförde ett undermåligt jobb på egen hand.

Är det då verkligen rättvist att kostnaden för ditt slarv ska täckas av din hemförsäkring? Vi anser inte det och vi tycker att försäkringsbolagen agerar korrekt i denna fråga. Det finns inga ursäkter till varför man ska genomföra renoveringar man saknar kunskap för. Man behöver, helt enkelt, inte ta den risken.

Att anlita ett företag inom VVS för en installation, för att dra vatten eller för att ordna med avlopp är dessutom en tjänst som omfattas av Rot-avdraget och där man således kan komma ganska billigt undan. Som sagt, inga ursäkter finns.

Låna för att täcka upp kostnaden?

Skulle man hamna i den här situationen så är det viktigt att man agerar så fort som möjligt. En vattenskada måste korrigeras så fort som möjligt så att den inte sprider sig. Saknar du ekonomiska medel för tillfället så är en lösning att ta ett lån. Som vi sa, den genomsnittliga vattenskadan kostar ungefär 30.000 kronor att fixa till genom att anlita en professionell firma inom VVS i Malmö.

Det handlar inte om några enorma summor om du upptäcker problemet i tid och då det finns förmånliga lån att ta så bör man också använda sig av den lösningen. Alternativet är nämligen värre. Kostnaden kommer bara att stiga och huset i Malmö kommer att ta stor skada. Agera omedelbart.