Är någon som du känner misstänkt för brott?

Livet tar ibland vägar som man inte kunnat förutse. En utekväll med kompisarna som slutar i ett slagsmål, en väska som förvaras åt en god vän och ett plötsligt överfall från en okänd människa där man måste försvara sig. det vi menar är att även det mest oskyldiga uppsåt kan sluta i någonting väldigt allvarligt.

Slagsmålet som inträffade tillsammans med kompisarna kan innebära att man blir anmäld för misshandel, den väska man förvarade åt sin vän kan innehålla narkotika och det plötsliga överfallet kan innebära att man – genom sitt självförsvar – blir misstänkt för grov misshandel. Så kan det se ut – och så ser det ut för många.

“ Är du misstänkt för ett brott – oavsett vilket – så har du rätt till en offentlig försvarare. Välj en sådan med omsorg och se till att du redan på ett tidigt stadie, vid förundersökningen, har en advokat vid din sida “

Det som gäller då man blir misstänkt för ett brott är att det startas en förundersökning där polisen går igenom det misstänkta brottet från start till mål; man samlar vittnesmål, man undersöker brottsplats och man kan därigenom börja avfärda antalet misstänkta – eller styrka misstankarna mot någon/några.

Skulle du vara misstänkt för något allvarligt brott så har du rätt till en offentlig försvarare. Vårt råd är att du väljer en sådan med omsorg – och att du redan på ett tidigt stadie kontaktar en sådan.

Välj rätt typ av advokat

En offentlig försvarare är detsamma som en advokat och vi tänkte peka på några viktiga saker som gäller om du skulle vara misstänk för ett allvarligt brott och i behov av en sådan. Du bör välja en advokat specialiserad på brottet du är misstänkt för och du bör välja en med stor erfarenhet. Redan på ett tidigt stadie så bör din advokat finnas vid din sida och medverka vid exempelvis polisförhör. Detta tar bort riskerna för att tvingas svara på frågor som saknar relevans.

“ Att vara misstänkt för ett brott är en psykiskt påfrestande process. Många upplever att vänner, bekanta och familj kan börja ta avstånd. En advokat finns där hela tiden som ett stöd “

Kostnaden för en offentlig försvarare betalas av staten; men med vissa förbehåll. Skulle brottet du är misstänkt för nå domstol och där man i Tingsrätten väljer att fria dig – då betalar du heller inget arvode till din advokat. Skulle utslaget däremot vara till din nackdel – då kommer du att få betala tillbaka hela- eller delar av summan som staten lagt ut på din offentliga försvarare. Således så är vikten av en skicklig advokat även stort sett ur ett ekonomiskt perspektiv, även om det viktigaste naturligtvis är att du blir friad från det brott du är misstänkt för.

Rätt advokat har även en annan fördel som ligger mer på det känslomässiga planet. Att vara misstänkt för ett brott är en psykisk påfrestande process som sliter enormt mycket. Vänner, bekanta och familj kan mycket väl börja ta avstånd. En advokat finns vid din sida genom hela resan och kan utöver sin expertis också erbjuda en axel att luta sig mot då det blåser som allra värst. För mer information, läs mer här.