Hitta rätt kandidat genom chefsrekrytering

För ett företag kan det vara krävande att anställa personer. Har man byggt upp en personalstyrka så måste man hitta en person som dels passar in i gruppen och dels har tillräcklig kompetens för att utföra det arbete som man eftersöker. Det kan ta tid innan man hittar rätt person och: det måste också ta tid så frågan är direkt avgörande för företagets lönsamhet.

Ju högre upp i näringskedjan man kommer, desto svårare blir det att anställa. Om man som företag är på jakt efter en person för en chefsposition så kommer man dels att ha ett begränsat urval – få har personlighet, ledaregenskaper, utbildning och kompetens – och dels så får man vara beredd att lägga ned extremt mycket tid; tid som tas ifrån den egentliga verksamheten. Kort sagt: en krävande process.

“Chefsrekrytering av en extern partner sparar mycket tid och leder – framförallt – till att rätt kandidater presenteras för er. Ert företag i Stockholm träffar de som är kvar efter en omfattande gallring och ni har sista ordet“

Men, man kan ta hjälp med en chefsrekrytering och få ett extern och professionellt sökande utfört av ett företag som specialiserat sig inom just det området. Något som A) brukar sparar väldigt mycket tid och B) ge exakt rätt kandidat för jobbet. Ni förklarar vad ni söker för typ av person, ni förklarar vilka arbetsuppgifter som ingår, ni förklarar vad framtiden, förhoppningsvis, har i sitt sköte och ni förklarar praktiska detaljer såsom lön och andra förmåner.

Företaget å sin sida börjar jakten på er nya chef så fort man lyhört tagit in era krav och önskemål och ert möte är avslutat.

Stor noggrannhet inom chefsrekrytering

En jakt som dels sker i de egna kanalerna. Företag inom chefsrekrytering har byggt upp en stabil bas över personer med olika meriter, kompetenser, kvalifikationer, utbildningar samt personlighet. I många fall så får man utvidga sitt sökande genom så kallad headhunting. Det innebär att man kanske får snegla på andra företag, boka möten med folk i liknande positioner som ert företag i Stockholm eftersöker och det innebär att man tar hjälp av det nätverk man byggt upp.

Det handlar i Stockholm om en rätt liten värld där alla känner alla och där rätt kontakter kan ta en vidare till rätt person. Chefsrekrytering kan innebära att företaget du anlitat lägger öronen mot marken och lyssnar. Det kanske finns någon chef som kört fast, som är missnöjd med sin lön eller som söker nya utmaningar – där kan man således etablera en kontakt och så ett frö hos vederbörande.

Oavsett om till exempel en chefsrekrytering i Stockholm sker genom headhunting eller via andra nätverk så kommer du som företagare att få ett antal kandidater presenterade för dig och du kommer att vara med vid de sista intervjuerna. Säg att kanske tre av tio personer återstår då du får en chans att avgöra vilken person som är bäst lämpad att ta ert företag i Stockholm till nästa nivå. Du/ni slipper den bökiga processen som ofta omger en nyanställning och får ett skräddarsytt program som leder er helt rätt.