Vad är skatterätt?

Skatterätt är läran gällande svenska skatterättsliga principer och normer. En expert inom skatterätt har kunskapen och förmågan att tolka och tillämpa skattelagstiftningen.

Svensk skatt följer stränga lagar. Den tas endast ut med stöd utav dessa. Beskattning är både en tung och viktig förpliktelse ur samhällsperspektiv. Hur beskattningen fördelas och vad den sedan ska användas till är något som är grundläggande för staten. Rättssäkerhetsaspekten är ett ämne som belyser skatternas funktion och användning. Skatterätt är läran som utbildar specialister vars huvuduppgift är att stifta, följa och kontrollera beskattningen i Sverige. Lagstiftningen måste vara klar och förutsägbar när det gäller medborgarnas ansvar och rättigheter. Utformningen av den lagliga ramen bygger inte bara på juridiska kunskaper utan har en bred grund både i den nationella och företagens ekonomi. Skatter bör med andra ord stiftas i perspektiv av andra utgångspunkter än bara den juridiska. Alla dessa aspekter är inkluderade i svensk skatterätt. Hur man utbildar sig för att erhålla en sådan kompetens och vilken yrkesväg som sedan väntar någon med en sådan utbildning berättas här nedan.

Utbildningar inom skatterätt

Skatterätt är en obligatorisk kurs för alla som studerar Juristprogrammet vid Sveriges olika universitet. Givetvis går det att fördjupa sig inom skatterätt under sista året på Universitetet om man så önskar. Under kursen läggs fokus vid reglerna för bland annat inkomstbeskattning. Utbildning i skatterätt behandlar även den grundläggande regleringen för mervärdeskatt och sociala avgifter. Detta görs i kombination med en fördjupning inom företagsbeskattning och redovisning. Fördjupade studier innefattar en bred genomgång av ämnet, lagar och regler samt studiearbeten inom skatterättsliga frågeställningar. För att kunna arbeta med skatterätt bör man ha en juridisk examen med inriktning på just det området.

Aktuella arbetsområden

Skatterätt är ett väldigt specifikt område inom juridiken som kräver djupa kunskaper inom områden som särskiljer sig från den. Företagsekonomi är bara ett exempel. Om du vill arbeta med skatterätt bör du även vara intresserad av nationalekonomi och samhällsvetenskap i kombination med bland annat varierande företagsekonomiska koncept.
Jurister med skatterätt som huvudämne har möjlighet att arbeta på Skatteverket men kan även bygga en karriär som konsulter om och när nya lagar inom beskattning ska stiftas eller de gamla ska ändras. Uppgifter som inkluderar företagsbeskattning, internationell beskattning eller skatteprocesser passar också en skatterättsjurist. Likt de flesta andra advokater och jurister bör en skatterättsligt orienterad sådan ha djupgående kunskaper inom svensk juridik, förmåga att tolka lagar och förordningar på rätt sätt men även kunna se och sammanföra olika samhällsaspekter som påverkar beskattningen.