Okategoriserade

Gör din vardag lite enklare

2020-09-29 0

Har du händerna fulla och svårt att minnas? Får du förfrågningar och beställningar från alla håll och kanter? Med hjälp av ett ärendehanteringssystem gör du din vardag lite enklare. Med hjälp av ett ärendehanteringssystem kan du göra din vardag mycket enklare. Det kommer bli nästintill omöjligt att missa något. Ärendehanteringssystem är enkla att använda sig av, bara du lär dig dem. När hela kontoret vet vad som ska göras kommer ert arbete bli enklare. Vilket system ska du välja? När ni väljer ärendehanteringssystem bör ni välja ett som ni kan ha nytta av på lång sikt. Att köpa ett skräddarsytt just för er situation kan bli onödigt kostsamt. Om ni istället väljer ett system med mångårig erfarenhet kan ni allt eftersom anpassa systemet utifrån vad ni behöver just då. Många system är välbeprövade och har funnits ute på marknaden i många år. Idag är det vanligt att ett företag använder […]

Okategoriserade

Vad är skatterätt?

2020-09-16 0

Skatterätt är läran gällande svenska skatterättsliga principer och normer. En expert inom skatterätt har kunskapen och förmågan att tolka och tillämpa skattelagstiftningen. Svensk skatt följer stränga lagar. Den tas endast ut med stöd utav dessa. Beskattning är både en tung och viktig förpliktelse ur samhällsperspektiv. Hur beskattningen fördelas och vad den sedan ska användas till är något som är grundläggande för staten. Rättssäkerhetsaspekten är ett ämne som belyser skatternas funktion och användning. Skatterätt är läran som utbildar specialister vars huvuduppgift är att stifta, följa och kontrollera beskattningen i Sverige. Lagstiftningen måste vara klar och förutsägbar när det gäller medborgarnas ansvar och rättigheter. Utformningen av den lagliga ramen bygger inte bara på juridiska kunskaper utan har en bred grund både i den nationella och företagens ekonomi. Skatter bör med andra ord stiftas i perspektiv av andra utgångspunkter än bara den juridiska. Alla dessa aspekter är inkluderade i svensk skatterätt. Hur man […]