Ta hjälp med ekonomisk förvaltning till BRF

Räkna inte med att styrelsen i föreningen har koll. Anlita hjälp med ekonomisk förvaltning för er bostadsrättsförening i Stockholm. Det är av yttersta vikt att ni har alla papper i ordning.

En bostadsrättsförening är en brokigt sammansatt skara människor som råkat köpa lägenheter i samma hus. Har ni tur finns folk i styrelsen som har bra koll och kompetens på bokföring, redovisning och andra ekonomiska frågor. Detta är dock inte att räkna med. Och även om kompetensen finns där är det inte alls säkert att en redovisningskonsult har tid eller lust att jobba extra med föreningens ekonomiska förvaltning efter sitt vanliga arbete. Att vända sig till en extern part för ekonomisk förvaltning i Stockholm är en god idé för de flesta bostadsrättsföreningar.

Undvik interna konflikter kring ekonomisk förvaltning

Det räcker med bråk om tvättstugetider och de årliga städdagarna. Uppstår misstankar om oegentligheter med ekonomin i en bostadsrättsförening är det som att lyfta på locket till Pandoras ask. I värsta fall kan en BRF hamna i läget att ingen av de boende kan sälja sina lägenheter för att medlemmarna i föreningen och föreningens styrelse hamnat i tvist med varandra. Ett enkelt sätt att undvika detta är att låta en extern part sköta föreningens ekonomiska förvaltning.

Troligen blir också antalet arbetstimmar föreningen behöver arvodera en ekonomisk ansvarig betydligt färre med en professionell förvaltare än om uppdraget ska utföras internt i föreningen. Yrkeskompetens och effektivitet går hand i hand. Samtidigt undviker ni frågan om eventuella egenintressen som föreningens medlemmar själva kan ha vad gäller ekonomiska beslut.