Offentlig försvarare till hjälp

Den som blir häktad har alltid rätt till en offentlig försvarare, en advokat som finns till för att stötta och framföra den anklagades sak under en rättegång.

När misstanke om brott finns kan det hända att man blir häktad. Det vill säga att man blir frihetsberövad i väntan på att saken ska utredas vidare och att en eventuell rättegång ska ske. Därför får man mycket snabbt beskedet om att man kommer tilldelas en offentlig försvarare, om man inte själv har någon som man föredrar.

Med hjälp av en offentlig försvarare får man därefter allt stöd och information som man behöver för att kunna ge sin syn på saken. Och man ska även kunna veta att allt går helt korrekt till, såväl före rättegången som under den, och likaså efter. Allt det ligger i arbetsuppgifterna för den offentliga försvararen.

Yrke: offentlig försvarare

Egentligen är inte offentlig försvarare något som man har som yrke, för det är en roll som man blir tilldelad av rätten. Det man ska vara är en advokat med specialitet som försvarsadvokat. Det innebär att man också kan utföra precis samma arbete även om man blir utvald av en klient, istället för av rätten.

Däremot är det ganska olika att utföra arbetet som offentlig försvarare, emot att vara advokat inom andra områden. För trots att alla advokater får uppträda framför rätten, så brukar en försvarsadvokat arbeta med de mer känsliga och grova anklagelserna som kan innebära långa fängelsestraff och annan stor påverkan på klienten. Läs mer om offentlig försvarare här: www.försvarsadvokatstockholm.biz.