Fråga-svar om fakturaköp

ekonomi

Detta med factoring är ingen lätt sak. Många undrar vad haken är; varför är ett annat företag som till exempel Prioritet Finans, prioritet.se, bland många andra, intresserad av att köpa fakturor av en? What’s in it for them, kanske man undrar. Det finns ju inte en tjänst som är gratis, eller hur? There´s not anything as free lunch. Det existerar inga luncher som är gratis, eller hur? Därför försöker vi här klargöra vad som gäller när det kommer till factoring.

Fråga: Vad är det för skillnad mellan att köpa och belåna en faktura?

Svar: Ett fakturaköp innebär att ett annat företag köper fakturan. De utsätter sig då kanske, för risken att de inte får betalt alls, om det företag som fakturan är ställd på, plötsligt går i konkurs, till exempel. Om man belånar sina fakturor, innebär det helt enkelt att man lånar pengar av ett företag, tills dess att fakturan förfaller och företaget som fakturan är ställd på, ska betala. Då betalar du tillbaka de pengar som du har fått låna.

Fråga: Vad är factoring?

Svar: Factoring betyder att det är ett företag som är villiga att antingen låna ut, eller köper ett annat företags fakturor. De ger pengar, som de senare kan kräva tillbaka av antingen den som sålt fakturan, eller det företag som fakturan är ställd på. I slutändan får både den som sålt sin faktura och den som har köpt fakturan betalt av det företag som fakturan är ställd på.

Fråga: Vad betyder kreditrisk?

Svar: Det företag som köper en faktura, utsätter sig för en risk att de inte får betalt för den faktura som de just har köpt. Företaget som fakturan är ställd på, kan alltid gå i konkurs eller något annat händer som gör att de inte kan betala sin faktura. Då tar företaget som köper fakturan en kreditrisk = risk att de inte får betalt, för sin faktura.

Fråga: Vad händer om någon bestrider en faktura?

Svar: Om det skulle var så att fakturan blir bestriden så går fakturan tillbaka till den som ursprungligen ägde den. Även om man kallar det ett ”fakturaköp” så är det egentligen en form av tjänst som företaget erbjuder; nämligen att stå för fodran av fakturan, eller stå som mellanhand (agent) mellan den som ska betala fakturan och den som ska få betalt för fakturan.