Så fungerar en landningssida

Som företagare har du säkerligen vid fler än ett tillfälle blivit uppringd av någon försäljare som erbjuder dig unika lösningar gällande marknadsföring på nätet. Du har också säkerligen i och med detta lagt på luren vid fler än ett tillfälle. Många företag är konservativa och defensiva då det kommer till förändring och man ser internet – fortfarande, efter 20 år – som någonting abstrakt och tillfälligt. Internet och marknadsföring där blir konstigt och ogreppbart. Här bör man tänka om och lyssna nästa gång en försäljare ringer.

Marknadsföring i traditionella kanaler ger väldigt lite valuta för pengarna. En kampanj i en tidning eller att ta fram reklamblad som läggs i brevlådor kostar pengar – och det finns också svårigheter i att A) hitta rätt målgrupp och B) se vilken reell effekt det har. Hur många nya kunder genererade egentligen den dyra annonsen i lokaltidningen?

Här finns tydliga skillnader med marknadsföring online. Där blir resultaten mätbara. Har du exempelvis annonsering via Google Ads och en kampanj igång där så kan du hela tiden se hur många besökare som klickar på din annons – och du betalar dessutom bara för de klick som skett. Det är två tydliga fördelar, men det finns även andra vägar att ta för att öka din digitala närvaro och synlighet på nätet. En landningssida är ett ypperligt exempel på detta.

En landningssida rankar högt på Google

Alla använder idag Google. Det bör man som företagare ta fasta på. Om du ska nå nya kunder så måste du synas där kunderna finns. En sökning på Google under ett sökord som ligger nära din verksamhet som du lyckas fånga upp kommer att innebära en potentiell kund. Säljer du cyklar i Härnösand så vill du också att din sida ska ranka högst om någon söker på detta. Arbetet med att optimera en sida och att få sökord att ranka högt kallas för SEO – search engine optimization – och det handlar om ett långsiktigt arbete där det kan ta tid innan en sida når toppen.

En landningssida blir däremot ofta högt indexerad av Google på kortare tid. Av den enkla anledningen att den skapas just för de specifika sökorden och för att visa de algoritmer Google använder en relevans. En landningssida kan skapas för alla branscher och verksamheter och det finns idag några SEO-byråer som erbjuder denna tjänst.

Men, det finns också kopior och original. Generaxion är en SEO-byrå som haft landningssidor sedan dag ett och som utvecklas koncept som bevisligen fungerar. Men över 8000 nöjda kunder och en verksamhet med över 50 experter på SEO anställda så vet man hur en landningssida ska byggas – både rent designmässigt och innehållsmässigt – för att ranka högre. Så här kan de skapa en SEO optimerad landningssida för ditt företag.