Finansiering av tandläkarkostnader

Tandläkarspegel i kvinnas mun

Även om det finns en allmän tandvårdsförsäkring i Sverige så täcker den långt ifrån alla de kostnader som kan uppstå i samband med tandvård. I Sverige har alla upp till 21 år gratis tandvård. Därefter får du betala en del av kostnaden hos din tandläkare ur egen ficka. Mer exakt så är det statliga stödet för tandvård uppdelat i ett allmänt och ett särskilt tandvårdsbidrag.

Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) ger dig ett bidrag på 150 eller 300 kronor om året, beroende på din ålder. Det särskilda tandvårdsbidraget (STB) betalas ut till dig som har en sjukdom som påverkar tänderna och behöver förebyggande vård. Om så är fallet får du 600 kronor per halvår.

Är du bekant med de svenska tandvårdspriserna vet du att detta inte räcker särskilt långt. Därför finns det även ett högkostnadsskydd som ger avdrag på tandvården när du har kommit upp i ett belopp som överstiger 3000 kronor under en 12-månadersperiod.

Höga grundkostnader

Som du säkert redan vet ligger kostnaderna för enkla undersökningar, lagningar av hål och andra enklare ingrepp redan på hundratals om inte tusentals kronor. Det gör att det svider rejält i plånboken hos de flesta om man behöver göra något mer än att gå på tandundersökning och kanske avlägsna lite tandsten.

Tandproteser ersätts inte fullt ut

Dyrare behandlingar såsom tandproteser ersätts heller inte fullt ut – åtminstone inte permanenta lösningar. Den som till exempel förlorar någon tand under idrottsträning eller behöver tandproteser när den är äldre får oftast bara ersättning för lösa bryggor, inte för nya tänder fästa med titanskruvar. Det får man betala för själv.

Vill man alltså ha en hållbar lösning får man betala en stor del av kostnaden själv. Många som känner att de inte har råd med detta är förvisade till att ta ett privatlån för att få råd. Somliga kliniker erbjuder även finansieringslösningar, så det kan vara bra att höra sig för.

En extra tandvårdsförsäkring kan ge dig det skydd du behöver. Då betalar du en fast summa per månad, men är säker på att få ersättning för alla behandlingar som behövs – men var noga med att läsa det finstilta så att din försäkring verkligen täcker allt.

Ett annat alternativ är att alltid spara lite extra pengar på ett separat sparkonto för denna typ av oförutsedda utgifter. Om du inte råkar ut för något bygger du upp en buffert, till skillnad från en tandvårdsförsäkring där du alltid betalar, oavsett om du behöver använda dig av försäkringen eller inte.