man använder olika molntjänster
Företagande

Molntjänster gör jobbet enklare

2017-06-13 0

Ett stort antal företagare jobbar idag dagligen mer eller mindre i olika slags molntjänster. Det skapar en stor flexibilitet gällande var man kan jobba samtidigt som övriga medarbetare kan nå samma information oavsett var man är. Just interaktion mellan flera användare är grundidén i molntjänsterna även om funktioner och upplägg kan variera kraftigt. Därutöver finns fördelen med säker backup och att man kan rationalisera bort lagringsmedia och stora dataservrar. Efterfrågad tjänst Att molntjänster är ett självklart inslag hos företag är tydligt. Enligt en undersökning som tidningen Techworld publicerade 2012 var det redan då 64% av alla tillfrågade chefer som såg molntjänster som”en del av den strategiska investeringen”. Här ska tilläggas att undersökningen var global över 16 länder och att siffran troligtvis var betydligt högre i Sverige, redan för fyra år sedan. Ökar flexibiliteten och håller nere kostnaden Den största fördelen med molntjänster att det skapar möjlighet till interaktion mellan personer […]