För en rikare framtid med iZave

Finansrådgivningsföretaget iZave tillhandahåller en tjänst som de kallar iZave Special Clients. Den vänder sig till de privatpersoner som önskar en erfaren personlig rådgivare, högre servicenivå och som vill ha kontinuerlig kontakt med specialister för att få den bästa möjliga hjälpen med heltäckande finansiell planering. Allting baseras på din unika situation och med kunden i fokus.

iZave Special Client

För de privatpersoner som väljer att bli en iZave Special Client så tillhandahålls en personlig senior rådgivare som lär känna sin kund och följer med över tid. iZaves seniora rådgivare är licenserade som både investeringsrådgivare och försäkringsförmedlare. Den seniora rådgivaren hjälper sina kunder att ta fram en heltäckande planering för varje enskild kunds finansiella önskemål och behov. Rådgivaren kan även hjälpa dig att ordna och anpassa pension, sparande, förvaltning, försäkringar, juridik och skattefrågor. iZave vill att alla ska kunna träffa sin seniora rådgivare och därför kan kunderna träffa sin rådgivare på det sätt som passar kunden bäst – via telefonsamtal, på datorn eller på ett av iZaves kontor. Kunden och rådgivaren har uppföljningsmöten med fokus på att förbättra och anpassa kundens tjänster baserat på kundens aktuella önskemål och behov. Den seniora rådgivaren redovisar alltid samtliga ersättningar och avgifter för att kunden ska få all information som krävs för att fatta ett bra beslut. Rådgivaren kan få betalt genom antingen provisions- eller arvodesbaserad eller provisionsfri ersättningsmodell. iZave vill vara flexibla för sina kunder.

Vem kan ta del av iZave Special Client?

Tjänsten vänder sig till privatpersoner eller företagare, alternativt dig som är både och, har förmögenhet och eventuellt viss komplexitet i din ekonomi. Tjänsten är tillgänglig för de kunder som har ett engagemang på minst 2 500 000 kr på iZaves konto.  

iZave har inga fasta priser för sina tjänster utan priset sätts av kunden och dess rådgivare tillsammans. Priset är baserat på kundens önskemål och ekonomiska behov, samt valet av vilka produkter och tjänster som iZave ska tillhandahålla. Tack vare denna flexibilitet får kunden ett personligt pris som är anpassat efter just hans eller hennes behov.

iZave ger sina kunder trygghet

iZaves rådgivare ska alltid i sin verksamhet iaktta god rådgivningssed och med omsorg ta vara på sina kunders intressen och agera med kundernas bästa i första rummet. Rådgivaren ska alltid anpassa sin rådgivning efter den specifika kundens önskemål och behov, samt enbart ge rekommendationer om lösningar som är lämpliga för den specifika kunden. iZave har även en ansvarsförsäkring via försäkringsbolaget If, som betalar ut ersättning för skada som iZave åstadkommit på grund av bristande betalningsförmåga.